Nyby

“Nyby campus främjar alla elevers utveckling och lärande samt en livslång vilja att lära, inklusive respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna som det svenska samhället vilar på.”

grundskole-elever
1
gymnasie-elever
1
elever totalt
80
Scroll to Top